STÁŘÍ

Tento soubor jsem fotila v rámci svého studia na SŠ v roce 2011. Mým cílem bylo zachytit stáří takové, jaké je. Nevyzdvihovat jeho negativa, ale ani pozitiva. Chtěla jsem stáří ukázat jako období, které je něčím specifické, přináší určité životní nepohodlí a problémy, ale zároveň stále radost ze života. Fotografie kombinují samotu, která je se stářím spojena, s nestárnoucí láskou. Nachází se v nich určitý klid a odpočinek, ale také aktivity přiměřené věku.