JAKÉ MÁM PODMÍNKY?


 1. V případě, že fotografování bude probíhat na místě, kde je potřeba uhradit vstupné, hradí tuto částku klient.
 2. Klient také zajišťuje svolení k fotografování, je-li to potřeba.
 3. Klient je povinný dodat všechny důležité informace a materiály související s fotografováním reportáže, o které bude požádán, nejpozději 10 dní před smluveným termínem fotografování. V opačném případě mám právo smluvený termín zrušit a nabídnout ho jinému zájemci. V případě fotografování zvířat bude přesný termín fotografování s klientem domluven až po obdržení všech potřebných informací, které si od něj vyžádám.
 4. O případných změnách mě prosím včas informujte.
 5. Fotografie budou odeslané elektronicky, připravené k osobnímu předání, nebo odeslané poštou nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od přijetí platby (obvykle však mnohem dříve, cca do 7 dnů). V případě využití možnosti zaslání náhledů fotografií, se tato doba prodlužuje o dobu, než od klienta obdržím zpětnou vazbu. Náhledy klient obdrží nejpozději do 5 pracovních dnů od focení.
 6. Nedohodneme-li se jinak, pořízené fotografie mohu použít ke své propagaci.
 7. V případě externího fotografování zvířat nemohu bohužel ručit za počasí. Neumožní-li počasí nafotit sjednané fotky v dostatečné kvalitě, je možné fotografování přesunout do zastřešených prostor, nebo se domluvit na náhradní termín focení.
 8. Při retuši zachovávám přirozenost osob, tj. neodstraňuji pihy, mateřská znaménka, tetování, neupravuji postavu apod. Odstraňuji pouze tzv. "smolné nedokonalosti" jako škrábance, modřiny atd. (Týká se pouze fotografií s domácím mazlíčkem, ne fotografií dokumentárních a reportážních, které neretušuji vůbec!)
 9. Některé telefonáty a předávání zakázek za mě mohou vyřizovat asistenti Naděžda Rydlová a Marek Passler.
 10. Hotové fotografie je možné si po předchozí domluvě vyzvednout v Praze - Lhotce.
 11. Klient nesmí mnou vytvořené fotografie využívat k jakýmkoliv komerčním účelům bez mého svolení, dále je upravovat či poskytovat třetím osobám. Fotografie je možné využívat pro soukromou potřebu.
 12. Součástí focení je Smlouva o dílo. Nebylo-li Vám ještě 18 let, je potřeba k podpisu zákonného zástupce.