FOTOGRAFOVÁNÍ DOKUMENTŮ A REPORTÁŽÍ


Životní momenty, ať už trvají jakkoliv dlouho, jsou pomíjivé, a proto do nich vstupuje právě fotografie, díky které si tyto momenty můžeme uchovat nejen v paměti, ale i na disku. 😊 Ať už se jedná o důležité rodinné vzpomínky, nebo třeba o firemní prezentaci, žádná událost ani část života není dostatečně obyčejná na to, aby si nezasloužila kvalitní fotografické zdokumentování. 😊


Rozdíl mezi dokumentem a reportáží

Hranice mezi dokumentem a reportáží je velice tenká, někdy dochází dokonce k jejich prolínání. Já vycházím z teorie, že dokument zachycuje určitou skutečnost, upozorňuje většinou na nějaký problém, je subjektivní a je dlouhodobý (např. život na vesnici). Jedná se o téma, ke kterému je možné se libovolně vracet a fotografie nemusejí mít pevně danou posloupnost.

Oproti tomu reportáž je zachycení nějaké události, která má začátek a konec (např. ples). Jedná se o něco, co zkrátka proběhne a nemůžeme se k tomu vracet. U reportáže není ani příliš prostor na subjektivní vnímání autora. Oproti dokumentu fotografie mají posloupnost většinou danou a vyprávějí určitý příběh.

Reportáž může být i dlouhodobá (např. výstavba městského parku), nicméně z cenového hlediska beru tuto reportáž jako dokument.


Fotografování reportáží

Máš-li zájem o nafocení nějaké akce, večírku, firemní či rodinné oslavy, festivalu, menšího koncertu, výstavy či nějaké jiné události, ráda Ti budu k dispozici. Na každé fotografování se pečlivě připravuji, proto si od Tebe vyžádám i nějaké materiály (např. program akce, případně i kontakt na další fotografy, bude-li třeba). Z toho důvodu je potřeba, abych se o plánované akci dozvěděla co nejdřív (ideálně aspoň 14 dní až měsíc předem).

Nutno dodat, že "reportáž" je velice široký pojem a ani já nefotím vše. Některá témata raději přenechávám fotografům, kteří se na ně specializují, neboť jsem názoru, že "bez specializace není tak kvalitní práce" a pro mě je kvalita zásadní. Z toho důvodu nefotografuji svatby, plesy a profesionální sport.


Fotografování dokumentů

Fotografování dokumentu probíhá velmi individuálně. Může se jednat o zachycení městského života, ale stejně tak například o zachycení každodenního života rodiny, průběhu vážné nemoci, života Tvého domácího mazlíčka... Tématem zkrátka může být cokoliv, co Tě jen napadne. 😊